گرت بیل، بزرگترین غایب جوایز فیفا

جدید

بیل با ولز در یورو تاریخ سازی کرد و مسلما عملکردش در سال میلادی خیلی مهمتر از سوارز، نیمار یا مسی بود اما در مراسم بهترین های فیفا کلا نادیده گرفته شد.