حضور قرضی مارتین اودگارد در هیرنوین هلند

جدید

ستاره جوان نروژی به صورت قرضی از رئال مادرید به هیرنوین هلند پیوست.